nasuh bugra karadag

Çaylak
 • 15
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6 Ay önce

Vikiler (15)

 • paracelsus

  "hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevmez.
  hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey anlamaz.
  hiçbir şey anlamayan, değersizdir. oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür...
  bir şeyin özünde, ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vardır...
  tüm yemişlerin böğürtlenlerle aynı zamanda olgunlaştığını düşleyen kişi üzümlere ilişkin bir şey bilmiyor demektir."
  paracelsus

 • çaylak

  bütün meyvelerin çiçeklerle aynı anda olgunlaştığını sanan kişi, üzümleri hiç tanımıyor demektir. paracelsus

 • kripto para eğitimi için youtube kanalları

  yakın bir arkadaşım udemy üzerinden blockchain ve kripto para hukuku alanında bir eğitim veriyor ancak sözlükte satış yaptığım veya aracılık ettiğim düşünmesin diye link veremiyorum.

  en büyük tavsiyem, sakin olun ve önce biraz sistemin çalışma prensibini gözlemleyin.

 • ak partiden 'z kuşağı' planı seçmenlerin aileleriyle temas edilecek.

  halen hiçbir şey anlamışlar.

 • kadınlara yapılan siber suçlar

  tahminimce şunlar başı çeker:

  tckm. 135, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
  tck m. 136, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu,
  tck m. 138, verilerin yok edilmemesi suçu,
  tck m. 124, haberleşmenin engellenmesi suçu,
  tck m. 132, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu,

 • bilişim suçları

  5237 sayılı türk ceza kanununda düzenlenmiş olan bilişim suçları şunlardır:

  tck m. 243, bilişim sistemine girme suçu,
  tck m. 244, sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
  tck m. 245, banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu,
  tck m. 245/a, yasak cihaz veya program kullanma suçu,
  tckm. 135, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
  tck m. 136, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu,
  tck m. 138, verilerin yok edilmemesi suçu,
  tck m. 124, haberleşmenin engellenmesi suçu,
  tck m. 132, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu,
  tck m. 142. bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu,
  tck m. 158. bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu.

 • bilişim avukatı

  bilişim avukatı kavramının yanında genel kullanım itibariyle bilişim suçları avukatı ya da siber suçlar olarak da anıldığı görülmektedir. bununla beraber bilişim avukatı kavramı, sadece ceza hukukuna ilişkin mevzuatta tanımlanan bir uzmanlık alanı olmadığı bu alana çok uzak kişilerce bilgisizce söylense dahi uygulama itibariyle bilişim hukukunun dolandırıcılık, siber zorbalık, telif ve marka hakkı ihlalleri gibi birçok konuyu kapsaması nedeniyle bilişim avukatlığının da kendi içinde bir alanda olduğu gerçeğini kabul etmek gerekmektedir.

 • avukat

  hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve cesaretle karşı koymak avukatların en önde gelen görevidir. insanlık tarihinin ilk zamanlarında zorbalıkla-kaba güçle eş anlamlı olan ve o şekilde uygulanan hak arama özgürlüğü, günümüzde başta anayasalar olmak üzere, yasalarla, uluslararası sözleşmelerle tanınan, düzenlenen, kullanılabilen ve güvence altında olan bir özgürlüktür. hak aramanın bağımsız ve tarafsız bir kurum olan yargı yolu ile elde edilmesi, aşama aşama gelişen ve gerçekleşen bir hukuksal aydınlanmanın sonucudur.

  hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen hak arama/savunma mesleğinin onurlu temsilcileri ise avukatlardır. temel haklar arasında düzenlenen savunma hakkı, bireyin kendine yöneltilen bir isnadı karşılama ve bu isnada cevap verme hakkı olarak ifade edilebilir. anayasada savunma hakkı tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. anayasanın 36. maddesinde, hak arama hürriyeti içinde, temel haklar ve ödevler arasında; herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir şeklinde düzenlenmiştir. savunma hakkı dava kavramıyla bağlantılı olarak tüm muhakeme hukukunu kapsayan, davanın tüm tarafları için geçerli olan bir haktır.

  ülkemizde tanzimat dönemine kadar şeriat kuralları gereği tarafların bizzat kadı önüne çıkmaları zorunlu idi. tanzimat döneminde kabul edilen bir yasa ile tarafların bazı davalar açısından kendilerini bir vekil ile temsil ettirebilmeleri mümkün hale gelmiştir. cumhuriyet döneminde 3 nisan 1924 tarihinde çıkarılan muhamat yasası ile gerçek ve tüzel kişilere ait hukuki işleri takip ve dava eden, savunan kimselere avukat [muhami] denileceği belirtilmiştir. bu yasa ile gerçek ve tüzel kişiler adına aktif ve pasif savunma hakkını kullanma yetkisi avukatlara bırakılmıştır. avukatlık yasasının temel yasalardan hatta anayasadan dahi önce yürürlüğe konulmuş olması, temel hak olan savunmanın önemini ve avukatın bu konuda üstlendiği onur verici görevin boyutunu göstermektedir.

  ülkemizde avukatlı...ısa tarihçesi

 • 128milyardolar.net

  f-35 ve havalimanı alayım dedim parmaklarıma kramp girdi.

 • dijital aktivizm

  dijital aktivizm nedir?

  geçmişte toplumu ilgilendiren olaylara ve sorunlara ancak bilgiye erişim imkânı olan belirli bir kesim tepkisi gösterebilirken günümüzde teknolojik gelişimlerin ve internetin de yaygınlaşması bir sonucu olarak, kısmen de olsa insanlar kendi düşüncelerini ifade edebilir ve tepkisini ortaya koyabilir hale gelmiştir.

  dijital aktivizm de internet üzerinden gerçekleştirilen bir takım eylemlere katılma veya politik, sosyal bir durum için kişilerin düşüncelerini ifade etmesi olarak tanımlanabildiği gibi bunlar; internet üzerinden gerçekleştirilen bir imza kampanyasına katılma, retweet etme, hashtag oluşturma gibi yöntemlerle yapıldığı gibi, yalnızca internet veya sosyal medya üzerinden tepki göstermekle yetinmeyip eş zamanlı olarak sokağa da çıkan kitleler de mevcuttur.

  ancak şu durum yadsınamaz bir gerçektir ki; yeni iletişim teknolojilerini gelişiminin ve yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, internet ve diğer sosyal ağlar, bloglar, akıllı telefonlar ve diğer yeni teknolojik iletişim araçları toplumsal hareketlerin meydana gelmesinde oldukça aktif yer almaya başlamıştır.

  hatta sosyal medya üzerinden gösterilen tepki ve eylemler de sokak gösterileri ve toplu yürüyüşler kadar hatta bazı durumlarda daha fazla etki yarattığı gibi dijital aktivistlerin yaptıkları eylemlerin toplu yürüyüş ve eylemlerden çok daha etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalarda bulunmaktadır. elbette durumun arkasında sosyal medyanın etki gücü ve geleneksel medya kuruluşlarının baskılanmasının da büyük oranda payı bulunmaktadır.

  özellikle artık günümüzde sosyal medya paylaşımları, sesli veya görüntülü internet yayınları, podcast ve benzer araçlarla kitlelere ulaşmak, organize olmak hatta fon toplamak için dijital aktivist çalışmalar daha büyük bir rol oynamaktadır.

  aktivizm ve dijital aktivizm

 • Daha önce hiç favori vikisi olmamış...

 • Daha önce hiç görseli olmamış...