mehmet arat

1. Nesil Yazar
 • 144
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8 Ay önce

Vikiler (144)

 • etkili iletişimin 13 kuralı

  arkadaşlar fbı'ın ikna ve insanların güvenini kazanma tekniklerini de barındıran ve arkadaşlık,ilişkiler ve yakınlıklar hakkında önemli bilgiler veren en sonunda bu bilgilerin soruglanıp uygulanmasıyla birlikte konuyu en öğretici şekilde öğreten muhteşem bir eser,, bu kitap kendinize değer katma noktasında önemli bir mevkide bulunmakta..

 • marjinal faktör maliyeti

  firmanın veya işletmenin istihdam ettiği son işçinin, firmanın veya işletmenin toplam maliyetinde meydana getirdiği değişikliktir.

 • marjinal ürün hasılası

  üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasına yaptığına katkı ya da toplam hasılada meydana getirdiği değişikliktir.

 • somut norm denetimi  somut norm denetimi
  bir mahkeme esnasında görülmekte olan bir davanın kararabağlanırken o davada kullanılacak hukuk kuralının anayasaya uygun olup olmadığını ya davayı mahkemece anayasaya aykırı bulunması ya da taraflardan birinin bu yoldaki savının ciddi olduğuna varılması halinde bu konuda verilecek hükme kadar dava geri bırakılarak işin anayasa mahkemesine intikal ettirilmesiyle başlayan yargısal denetim sürecine, somut norm denetimi denir. somut norm denetimi soyut norm denetimindeki gibi sınırlı insan tarafından işletilen bir yol olmayıp bu yola başvurmak için herhangi bir süre sınırlandırılması da yoktur. pratikte çokça başvurulması gereken somut norm denetimi fiili olarak çok az durumda işletilmektedir. bunun bazı nedenleri vardır: 1.' si hakimler bu yola başvurma noktasında tereddütler yaşamaktadır. 2.' ise yargılama sürecinin bu yola başvurulması ile istenmedik şekil de uzamasıdır. somut norm denetiminin konusuna gelecek olursak, somut norm denetimine kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnameleri konu olabilir. kanunlarında şekil bakımından anayasaya aykırılığı somut norm denetimi yoluna konu olamaz. çünkü anayasamızın 148. maddesinin 2. fıkrasında da değinildiği üzere kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamayıp defi yoluylada ileri sürülemez. somut norm denetiminin şartlarına gelecek olursak 1.'si somut norm denetimine başlayabilmemiz için öncelikle bakılmakta olan bir davanın bulnması gerekir ve bu dava esnasında bu yola başvurmak gerekir. eğer dava açılmamışsa, davaya bakılmamışsa, veya davanın esası hükme bağlandıysa artık o davada denetim yoluna gidilemez. 2. olarak gerek idari gerek adli olsun tüm derecelerdeki mahkemelerden birinin varlığı gerekir. 3. olarak somut norm denetmi sadece bir davada uygulanacak olan kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnameleri (eski sistemdeki khk' lar) hükümleri için defi yani itiraz yoluyla anayasa mahkemesine başvurulabilir. 4. ve son olarak somut norm denetimini başlatabilmemiz için 2 sebepten birinin olması gerekir. ya mahkeme davada uygulanacak kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini resen anayasa münafi görmeli ya da mahkemenin taraflardan birinin ileri sürdüğü anayasaya aykırılık iddiasının ciddi olduğuna karar vermelidir.
  saygılarımla...

 • soyut norm denetimi

  soyut norm denetimi  anayasa 150. maddesinde belirtilen kişi grup, kurum veya organlar tarafından geniş anlamdaki kanunun belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı savıyla doğrudan doğruya anayasa mahkemesinde açılan iptal davası yoluyla yapılan denetime soyut norm denetimi denir. soyut norm denetimi denilmesinin sebebi ise kanunların anayasaya aykırılık savı herhangi bir dava ile ilgili olmaksızın, soyut olarak ileri sürüldüğü ve bu sav sonucunda denetimde soyut olarak yapıldığından dolayı soyut norm denetimi denilmektedir. soyut norm denetimini esas ve şekil bakımından farklı grup, kişi, kurum veya organlar tarafından farklı sürelerde farklı yazılı hukuk kurallarına uygulanabilir. ancak bazı istisnalar mevcut durumda, örneğin anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceleyip denetleyebiliriz ama esas bakımından denetimi söz konusu olamaz. bir diğer örnek ise olağanüstü ve savaş hallerinde çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. bu kararnameleri ne esas ne de şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesinde dava açılamaz (ay.148/ı).

  şimdi hangi yazılı hukuk kuralının hangi usullerde hangi sürelerde anayasa mahkemesinde iptal davası yoluyla denetlenebileceğine bakalım. kanun, olağan hallerdeki cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile tbmm içtüzüğünün birtakım madde ve hükümlerinin esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesinde iptal davası açabilme hakkı anayasamızın 150. maddesinde belirtilmiştir. bu iptal davası açabilme hakkı, cumhurbaşkanına, tbmmde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna yani iktidar e ana muhalefet partileri meclis grupları ile tbmm üye tam sayısının beşte birine yani yüz yirmi milletvekiline tanınmıştır. kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve tbmm içtüzüğünü anayasa mahkemesinde iptal davası açabilme hakkına sahip kişiler, anayasanın 151. maddesinde de belirtildiği gibi resmi gazete de yayımlandığı gün birinci gün olmak kaydıyla 60 gün içinde iptal davası açılmalıdır. birde anayasayı, kanunu, cumhurbaşkanlığı kararnamesini ve tbmm içtüzüğünü şekil bakımından anayasaya aykırılığını denetleyebiliriz. anayasa ile kanunların şekil bakımından denetimi birbirine benzer. ıki yazılı hukuk kuralında da anayasa mahkemesine iptal davası açabilme hakkı cumhurbaşkanı ile tbmm üye tam sayısının en az beşte birine yani en az yüz yirmi milletvekiline tanınmıştır. bu organ veya gruplar kanunun veya anayasanın resmi gazete de yayımlandığı gün birinci gün olmak kaydıyla 10 gün içinde anayasa mahkemesinde iptal davasını açmalıdırlar. aksi takdirde başvuruları sonuç vermez. birde son olarak cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile tbmm içtüzüğünü şekil bakımından anayasaya aykırılığı sebebiyle iptal davası açılabilir. iptal davası açabilme hakkı cumhurbaşkanı, tbmm üye tam sayısının beşte biri ile iktidar ve ana muhalefet partisi tbmm meclis gruplarıdır. bu kişi, organ veya gruplar cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile tbmm içtüzüğünün resmi gazete de yayımlandığı gün 1. gün olmak kaydıyla 60 gün içerisinde anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesinde iptal davası açmalıdırlar.
  saygılarımla ...

 • suudi arabistan türk okullarını kapattı

  yav ben işin şurasına hala takılan insanlara takılıyorum
  hala bu gibi olayların haber olması ve insanların sanki arabistan ile daha yeni aramız bozulmuş gibi anlatılması ve anlanması beni çıldırtıyor.
  bu hain ülkeyi abd nin itliğini yaptığı an benim sevgi radarımdan çıkıp nefret radarıma girmitir.
  saygılarımla...

 • yazarların dertleri

  burası dertler dünyası derdim var diye üzülmeyin derdim yok diye üzülün. düşünsenize her şey istediğiniz gibi her şey olumlu....
  sizce bir terslik yok mu?
  _ bence var insan bir amaç uğruna yaşar şu fani dünyada
  belki en büyük dert bendedir diye düşünüyorsunuz ama öyle değil işte sizin derdinizden daha büyük ne dertler var şu dünyada ....
  mesela bir örnek vereyim
  çocuksunuz daha yaşınız 6 birinci sınıf bitmiş en güzel zamanlarınız ...
  ama bir gün trafik kazasında annenizi gözünüzün önünde trafik kazasında kaybetmişsiniz ve o acı ömür boyu sizi bırakmamış
  ne kadar acı değil mi sonra sevgi, sevilmek nedir bilmez, bilemez hale gelmişsiniz... ve hayata kocaman bir eksi ile başlamışsınız .....
  belki bu hikayeden çok daha büyük hikayeler, dertler vardır.
  dertler olsun be hayat böyle güzel
  dertler, acılar olmasaydı biz nasıl anlardık tatlının halinden ?
  varsa bir derdiniz buyrun paylaşın
  saygılarımla...

 • break down ve break out

  break down : kırıp inmesidir. sat sinyalidir.
  break out : kırıp çıkmasıdır. al sinyalidir.

 • pool back

  diğer bir ismi *retest*'tir.
  fiyat, bir direnci kırdığında daha sonra o direnç noktasının destek olarak çalışacak mı diye o bölgeyi test etmesidir.

 • wolatil

  coin fiyatlarının oynaklığı , hareketliliği, dalgalanmasıdır.

Favori Vikileri (11)

 • cinsel içerikli mesajlaşma eğitimi belçika da zorunlu ders olacak

  türkiye'de böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. zorunlu bir ders olarak öğrettikleri şey nasıl sex konuşulur?
  -kim demiş avrupa insanı medeni? ne edep var ne haya çırılçıplak bedeni! eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni! (mehmet akif ersoy)

 • cahillerle tartışmama nedenleri

  bir delile bin alimi yendim, bin delille bir cahili yenemedim" sözünü anımsattı.

 • cahillerle tartışmama nedenleri

  2 sözle açıklıyorum ;

  ' cahile bir şey öğretemezsiniz ; o zaten biliyordur. '

  ' 1 delille 40 alimi yendim ; 40 delille 1 cahili yenemedim. '

 • cahillerle tartışmama nedenleri

  zaman kaybı olması
  psikolojiyi bozması (cidden)
  karşı tarafa saldırma isteği yaratması

  edit: 7 beğeni 1 favori ilk günden mutlu ettiniz beni yüce sözlük ahalisi

  biraz daha neden sıralayayım:

  ıstediğiniz kadar delil sıralayın, yine de bu delilleri nasıl yorumlamaları gerektiğinden bihaber oldukları için kazanamazsınız

  tartışma sonunda yenilen taraf olacağınız için tartışmayı tekrar ele almanız, intikam duygusuyla yanıp tutuşmanız, başınızı yastığa koyarken "keşke şunu deseydim" vs. demeniz kaçınılmaz. ekstra zaman kaybına ve yorgunluğa yol açar

  aklıma geldikçe yazacağım buraya

 • insanların fakir kalmasının nedenleri

  parayı bulduğunda harcamaya odaklanan, tasarruf yapmayan, gelecek ayı ve de gelecek yılları da düşünmeyen birisinin eline para geçmişse fakir günler bekler onu. milli piyangoyu geçmiş senelerde kazanmış olan kişiler acaba şimdi nasıl durumda?!

 • aşkın matematiksel ifadesi

  net limittir efendim.
  kalbinde bir değer vardır ama
  ne kadar yaklaşırsan yaklaş tam değerine ulaşamazsın.
  kıskançlık, anlaşamama, bazen çevre hep etrafında dolandırır durur.

 • aşkın matematiksel ifadesi

  1+1 = 1
  1-1 = 0,5
  tam olarak bu sanırım. birlikteyken ayrı ayrı 2 kişi etmeyip bir bütün olmak ayrı düşünce de yarım kalmak.

 • üniversiteler ne zaman açılır

  umarım açılır aile evinde kafayı yemek üzereyim

 • senviki fikir özgürlüğü

  burası ekşisözlük değil. site kuralları sizlerin birbirinize saygı duymanız, küfür ve hakaret etmemeniz için var. bu sitenin 3 amacı var.

  1- bilgi paylaşmak. gerçek, kaynağı olan ve kaliteli bilgi.
  2- bir bağ ve aile oluşturmak. ötekileştirme olmadan. bu yüzden de bir sözlük sitesi olarak kalmayacağız. 2021 yılında apple ve android marketlerde hazırda bulunan senv2 ve bizv2 uygulamalarımızı yutacağız.
  3- tartışmayı öğrenmek.

  sitede gereksiz ve art niyetli tartışma çıkartma çabasında olanlar var. daha 1 aylık bir siteyiz. ısrar ile açıkladım ki, beta sürecindeyiz. yazarlar yeni, sistem yeni.

  bazı yazarların burası da özellikle ekşisözlük gibi olsun çabası asla destek görmeyecektir.

  sıkıldım bu sığ başlıklardan diyen yazar ihraç edilir. çünkü başkasının emeklerine sığ demek onu ötekileştirmektir. sözlük kurallarında bu var. neden var? çünkü amaç bilgi paylaşımı burada. amaç tartışma çıksın değil.

  ben haluk tatar başlıklarının bıktırması başlığını bizzat kendim açtım. çünkü burası beni yüceltme yeri değil. ego tatmini için kurmadım bu siteyi.

  bu arada evet kendimi yüceltmeye karşıyım ama ahmakça haluk tatar'a saldıralım diye çaba gösterene de saygım yok. onun yeri burası değil. nefret kusmak sadece bana değil, tüm yazarlara karşı yasaktır. cezası da ihraçtır. sinsice eleştiriyorum maskesi altında, çocukça laf koymayın. özel mesaj bölümünden yazın derdinizi o yazara. sözlük sizin kreşiniz değil! olmayacak!

  her açılan başlığı 17 kişi inceliyor. elbette hata yapan yöneticiler olacak. benim açtığım 2 faydalı başlığı bile sildi yöneticiler. bunun için zaman ile mükemmel hale geleceğiz. belki de gelemeyeceğiz.

  lakin şu 6 ay eğer pozitif bir eleştiri yapacaksanız "tü kaka olmamış, kötü olmuş" yazmayın. yazmayın çünkü kimseye faydası yok. şöyle olsa daha iyi olur deyin. açıklayın ve anlatın.

  şu site güçlenip, kendi ayakları üzerine kalkana kadar "desteğe ve pozitif duygulara" muhtaç.

  yazarlığı çok kolay verdik. lakin geçen hafta itibari ile yeni yazar almıyoruz. yılbaşından sonra tekrar alıma başlayacağız. çok daha fazla inceleyerek. çünkü birden fazla hesap ile yazar olup, arkadaşım da benim gibi düşünüyor diye kendini öven saygısızlar var. onları tek tek ayıklıyoruz.

  fikir özgürlüğünün tanımı şudur. senviki ailesinde birinin kalbini kırmayan şeye fikir denir. işte o kadar özgürdür.

 • enerjinizi yükseltecek alışkanlıklar

  -uyanır uyanmaz yataktan kalkın
  -yüzünüzü soğuk suyla yıkayın
  -1 bardak limonlu su için
  -5 dakika esneme/gerilme egzersizi yapın (örnek: birer dakika olmak üzere hip raise, cat stretch, hindu squats, body circles, mill streches)

  güne başlamadan telefonunuza, epostalarınıza, haberlere bakmayın. moralinizi bozacak en ufak bir bilgi bile gününüzün kalanını etkileyecektir. yukardaki 4 adımdan sonra dersinize, eğitiminize ya da öğrenmek istediğiniz konu neyse ona bir göz atın.

  bunları yaptığınızda, günün geri kalanında hem fiziksel enerjinizde, hem zihinsel enerjinizde hem de öğrenme hızınızda belirgin bir artış olacağı gibi günün devamında spor yapacaksanız performansınızda da şaşırtıcı artışlar olduğunu farkedeceksiniz.

 • Daha önce hiç görseli olmamış...