• türkçede hece yapısı ve satır sonunda sözcüklerin bölünmesi

  kendimce şöyle bir not çıkarmıştım, benim işime yarıyor belki size de faydalı olur.
  kural 1- iki ünlü arasında kalan ünsüz, kendinden sonrakiyle hece kurar. örnek: a-ra-ba vb.

  kural 2- iki ünsüz yan yanaysa soldaki solundaki ünlüyle, sağdaki sağındakiyle hece kurar. örnek: bir-lik vb.

  kural 3- üç ünsüz yan yanaysa soldaki iki ünsüz soldaki ünlüyle, sağdaki kalan sağdakiyle hece kurar. örnek türk-çe vb.

  kural 4- ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz.

  kural 5- kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul­lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.

  kaynaktan okumak isteyene de şöyle bırakayım: kaynak tdk