• telif hakkı

    telif hakkı, bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.

  • telif hakları, eser sahibinin; fikir ve sanat eserleri kanununda yer alan herhangi bir eseri yaratan kişinin hususiyetini taşıyan ürünler üzerinde yasal olarak korunan haklarıdır. telif haklarının doğumu için fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların, eserin meydana gelmesiyle birlikte doğması nedeniyle; marka, patent ve tasarımlarda gereken tescil işlemine gerek görülmemektedir.

    1948 tarihli birleşmiş milletler genel kurulunda kabul edilmiş olan insan hakları evrensel bildirgesinin 27inci maddesiyle koruma altına alınan eser sahibinin telif hakları, aynı zamanda korunması gereken bir insan hakkıdır. ülkemizde eser sahibinin telif hakları 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu ile korunmaktadır. yürürlüğe giriş tarihi 1 ocak 1952 olan fikir ve sanat eserleri kanunu, ilk yürürlüğe giriş tarihi bakımından eski olmakla birlikte, birtakım değişikliklere ve eklemelere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.

    internet ortamında telif hakları

    telif haklarının i...nda korunması