• tasarım

  tasarım nedir, tasarımın insan hayatındaki yeri nedir diyerek başlayalım.
  şu tasarım bu tasarım diye sınırlamadım, genel olarak bakalım daha hoş olur.
  saygılar...

 • tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

  tasarımların korunabilmesi için öncelikle tasarım ve ürün tanımlarına uyması gerekmektedir. tasarım korumasında, iki veya üç boyutlu ürünlerin bütünü veya parçasıyla ilgili dış görünüm dikkate alınır. üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapma amacıyla öneride bulunamaz.

  tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıl olup bu koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

  tescilsiz tasarımların koruma süresi ise, koruma talep edilen tasarımın türkiyede kamuya ilk sunum tarihten itibaren 3 yıl olup bu koruma süresi için bir yenileme ve uzatma mümkün değildir.

  bunun yanında tasarım tescili, başvuru sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. türkiyede tescil edilmiş bir tasarım sadece türkiye sınırları içerisinde korunur.

  tasarım nedir? tasa...sıl yapılır?