• sonu loji ile biten kelimeler

  aerobiyoloji, havaya karışmış organik parçaları (bakteri, mantar sporları, çok küçük böcekler, polenleri) araştıran biyoloji dalı.
  aeroloji, atmosferi ve havayı inceleyen bilim dalı. (ayrıca bakınız meteoroloji)
  aeropalinoloji, atmosferdeki polen tanelerini ve sporları inceleyen bilim dalı.
  agnoioloji, doğadaki bilinmeyen, açıklanamayan şeyleri inceleyen bilim dalı.
  agrobiyoloji, (tarım biyolojisi) bitkilerin beslenme ve toprak gereksinimlerini inceleyen bilim dalı.
  agroloji, (toprak bilimi) toprakları ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.
  agrostoloji, otsu bitkileri inceleyen bilim dalı.
  akaroloji, keneler ve buna banzer hayvanları inceleyen bilim dalı.
  akridiloji, çekirgeleri ve ağustos böceklerini inceleyen bilim dalı.
  aksioloji, (değer felsefesi) doğadaki değerleri inceleyen bilim dalı.
  aktinobiyoloji, radyasyonun yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
  aktinoloji, ışığın kimyasallar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
  alerjiloji, alerjenleri araştıran tıp dalı.
  algoloji, algleri inceleyen biyoloji dalı.
  androloji, erkek vücudu ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
  anestezioloji, anestezik maddeleri inceleyen tıp dalı.
  angeloloji, melekleri inceleyen bilim dalı..
  anjiyoloji, kan ve lenf dolaşım sisteminin anatomisini inceleyen bilim dalı.
  antropoloji, insanları inceleyen bilim dalı.
  apioloji, arıları inceleyen bilim dalı.
  araknoloji, örümcekler ve benzeri canlıları inceleyen bilim dalı.
  areoloji, mars üzerine araştırmalar yapan bilim dalı.
  arkeoloji, geçmiş kültürlerin kullandığı materyalleri inceleyen tarih dalı.
  arkaeozooloji, geçmişte yaşamış insan ve hayvanların etkileşimlerini inceleyen tarih dalı. (ayrıca bakınız zooarkaeoloji)
  astakoloji, istakoz ve benzeri canlıları inceleyen biyoloji dalı.
  asteroseismoloji, yıldızların ses dalgaları ile ilişkisini araştıran bilim dalı. (ayrıca bakınız helioseismoloji)
  astrobiyoloji, hayatın kaynağını araştıran bilim dalı.
  astrojeoloji, gezegenlerin, asteroidlerin jeolojisini araştıran bilim dalı.
  astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma alanı.
  asuroloji, asur medeniyetini araştıran bilim dalı.
  atmoloji, doğa olaylarını araştıran bilim dalı.
  atomoloji, atomları araştıran bilim dalı.
  autekoloji, türleri tek başına araştıran ekoloji dalı.

 • sitoloji: hücre bilimi

 • histoloji: doku bilimi

 • kökeni antik yunancaya dayanan bir alandaki çalışmalar anlamına gelir. türkçeye genellikle ...bilimi şeklinde çevrilir.

 • türkoloji : türk halklarının filolojisi, antropolojisi, edebiyatı ve tarihi başta olmak üzere genel bir somut ve somut olmayan kültürel miraslarını sistematik bir şekilde derleyen, araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.

 • deontoloji
  deontos: ödev-görev , logos: bilim
  deontoloji: görev bilimi - ödev ahlakı
  mesleği uygularken mutlaka uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır.

 • veksilloloji: bayrak bilimi.

 • patoloji: vücuda zarar veren eksojen maddeleri bilimi
  --edit--
  farmakoloji: ilaç bilimi
  epidemiyoloji: hastalık dağılma istatistik bilimi

 • filoloji: dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

 • teknoloji
  -bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi.
  -bir endüstri dalıyla ilgili yapım yöntemlerinin, yollarının ve araçlarının incelenmesinden oluşan bilgi dalı.
  -mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin bilgi bütünü.

 • kelime'nin sonuna gelen "loji" 'yapılan çalışma' anlamına gelmektedir.
  biyoloji: canlı bilimi.

 • dermatoloji: cilt hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı.

 • kelime oyunlarının öldürücü vuruşlarıdır

 • terminoloji : bir bilim, bir sanat, bir meslek ya da bir teknik dalına özgü terimlerin tümü.

 • sinoloji

 • karakteroloji: insanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.
  karakter yoksunları inceleyen bir bilim dalı var mı acaba?

 • aü veteriner fakültesi mezunlarının içini cızlatacağım şimdi; patoloji

 • sosyoloji: toplumbilimi, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de sosyolog denir.