• solunum sistemi

    vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar.

  • basınç farkından dolayı alveol kılcallarından geçmekte olan kandaki co2 alveol boşluğuna; alveol boşluğundaki o2 ise alveol kılcalına geçer. yani doku kılcallarında co2 birikirken, alveol kılcallarında o2 birikir. hemoglobin pigmenti solunum gazları ile tepkime verir. gaz derişimi fazlaysa gaza bağlanır. insan alyuvarlarına alınan o2'nin %98i hemoglobine bağlanır. hemoglobin; o2 derişiminin yüksek olduğu alveol kılcallarına o2 ile bağlanır. doku kılcalları gibi o2 derişimi azsa, o2den ayrılır. hemoglobin, alyuvarda o2 bağlanır ve oksihemoglobin ( hbo2 oluşturur ). bağlanan hemogblobin doku kılcallarına geldiğinde o2' den ayrılır. doku kılcallarında co2 nin kısmi basıncı artar ve bu durumda ph düşer. hemoglobinin o2 ye olan ilgisi azalır. bu duruma bohr kayması denir. doku kılcallarında co2 ile birleşen hemoglobin alyuvara girer ve h2o ile birleşir ( co2+ h20 = h2co3 //doku kılcalı// ) . alveol kılcalında h iyonu ile hco3 birleşir ve h2co3 ( karbonik asidini ) oluşturur. solunan havada co ( karbon monoksit ) varlığında hemoglobin o2 olan ilgisi azaltır. bu durumda hücreler gerekli o2 alamadıklarından, hücrelerin ölmesine yol açar. bu durumda kişi acilen saf oksijen solutulmalıdır.