• şirk

  eşkoşma anlamına gelen şirk, türk ve islam toplumlarının en çok bulaştığı günahlardan biridir; yaratıcı yerine kula kulluk etme olarak da ifade edebileceğimiz şirk, dinci dinsizlik olarak da görülebilir

 • şirk: ortak demektir.
  şirket: ortaklık demektir.
  şirk koşmak; ortaklık ileri sürmek anlamına gelen dini terimdir.

  islam inancına göre her varlık allah tarafından yaratılmıştır. bu yüzden her biri kıymetlidir. her varlığın hakları vardır.
  yaratılanın yaratıcılılığı ise hak bütünlüğünü bozar. varlıklar (en az) ikiye ayrılır. 1. grup, sadece allahın yarattıkları, 2. grup ise allah ve diğer yaratıcının birlikte (ortaklaşa) yarattıkları.

  2. grup, 1. gruba göre üstün tutulursa, 1. grubun hakkı gasp edilir. bu durum, adaletsizlik ve zulüm anlamına gelir.

  örnek: biri sadece allah'a inanıyor. bu kişinin önüne bir zengin ve bir fakir çıkıyor. bu kişi ikisine de eşit hakkaniyetle davranmalıdır. başka biri ise allah'la beraber parayı da ilah edinmiş olsun. bu kişi allah'a inandığı için fakire iyi davranacaktır ama zengine çok daha iyi davranacaktır. çünkü zengin, hem allah hem de para tarafından yaratıldığından ( bu inanca göre) fakirden üstündür.