• ritüel

    ritüel ve batıl inanışların tanımı kabaca, bütünüyle akılcı olmayan eylemler ve kişinin bazı davranışlarla, ve bu davranışlarla sonuçları arasında gözle görülebilir bir nedensel ilişki olmamasına karşın, geleceği manipüle edebileceğine ilişkin inançlardır.

  • önceden belirli bir kurala ve düzene göre yapılan dini törene, tapınmaya ve büyüye vs. denir.

    bense ritüeli 21.yy'da işe başlamadan önce sırasıyla saçınla oynama, masayı toplama, odayı toplama, kahve, yemek, uyku olarak sayabilirim. sonra zaten işi yapmıyoruz :d