• rasyon

    bir hayvanın 24 saat içinde tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan tüm yemler ve bunlara ait karışım oranlarını ifade eder. hayvancılıkta önemli bir konu olan yem alanında rasyon büyük bir önem taşımaktadır. dane yemler ve küspelerin yanında yonca, kuru çayır otları ve silaj gibi kaba yemler de rasyonda yer alır. rasyon hayvanın sindirim sistemi ve verimi için büyük önem taşır dolayısıyla rasyon hazırlarken hayvanın yaşı, ırkı, cinsiyeti, gebe olup olmadığı, kaç doğum yaptığı, kaç gündür sağıldığı, bulunduğu bölgenin sıcaklığı ve hayvanın cüssesi çok önemlidir.