• nefret

    "anahtar" şarkısıyla bende efsaneleşmiş rap sanatçısı. aynı zamanda nefret kelimesi bir duygu ifadesi olarak bazı insanlara veya fikirlere karşı kullanılabilecek kızgın veya küskün bir duygusal tepkiye neden olabilir. nefret genellikle öfke, tiksinti ve düşmanlığın kaynağına yönelik bir eğilim ile ilişkilendirilir.

  • taşıması çok ağır olan duygulardan biri bence. sizden çok şey götürür. affetmeyi öğrenmek gerekir, kendimiz için.

  • aşk ve nefretin çok uç duygular olduğunu ve birbirine karışabileceğini okumuştum. ilginçtir ki , sevmediginiz bir insandan sürekli bahsediyorsunuz da kötü bile olsa ; bu , onu sevdiğinizi gösterirmiş. ilginç ilginç şeyler . (başlığı mi sapıttık ne :))

  • nefret, bu duyguyu yaşayan insanı içten içe kurt gibi yiyip bitirir. sadece size zarar verdiğini görmek sinir de yapar. vücudunuza negatif etkileri kaçınılmazdır.

  • her insanın içinde olan bir duygudur. insanlık için bir ihtiyaç bir motivasyon biçimidir. ama fazlası kişinin gerçekleri ve doğruları görmesine engel olur adeta bakış açısını ve fikir dünyasını bir duvar gibi örter. liderler tarafından kitleleri yönetmek için kullanılagelmiştir. ve bunun için hep bir düşman yaratılmıştır. çünkü insanları birarada tutmak için sevgiden daha güçlü bir duygu varsa o da nefrettir. ortak bir düşmana duyulan nefret.