• marka

    ürün veya hizmetlere kimlik kazandırmak ve diğerlerinden ayırmak için kullanılan oluşturulmuş imajlardır.

  • marka, bir ticari malın tanıtımı, benzer mallardan ayrılması amacıyla, bahse konu malı simgeleyen, resim, imge, harf ve benzeri işaretlerden oluşan ibaredir. marka, ayırt edici bir işaret olarak işletmenin bütününü temsil etmeye yarar. markanın 3 temel işlevi bulunmaktadır. bunlar kaynak gösterme, garanti ve reklam işlevleridir. türkiye cumhuriyeti vatandaşları ve uluslararası antlaşmalar gereği yabancı ülke vatandaşları marka tescili için başvuru yapabilirler. türkiye cumhuriyeti vatandaşları şahsen başvuru yapabilecektir, bununla beraber yabancı ülke vatandaşları ancak marka vekili aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

    marka hakkı, marka ...marka davaları