• liberalizm

  en temel değerleri özgürlük ve bireycilik olan bir yönetim sistemini savunan görüştür. liberalizm, iktisadi ve sosyal alana etki eder. bireylerin özgürlüğü esas alınır. i̇ktisadi alanda, bu yönetim sisteminde devlet; piyasalara müdahale edemez, bir ürünün fiyatını belirleyemez, şirket açıp kapatamaz, batan şirketi kurtaramaz. eğitim ve sağlık sektörlerine dahi karışamaz. sosyal anlamda ise devlet, kişilerin dinine karışamaz, ibadethane açamaz veya kapatamaz. kişinin kendisine vereceği zararlar suç değildir ancak başkalarına vereceği zararlar suç sayılır.

  bu görüşlere tamamen katılan kişilere liberteryen denir. fakat, günümüzde liberalizmin kurallarını tam olarak uygulayan bir ülke yoktur. abd, kendini liberal olarak tanımlayan bir ülke olmakla birlikte liberalizm görüşüne en yakın ülkedir. görüşleri daha çok sol liberaldir. abdnin etkisiyle, liberalizm ile sol liberalizm karıştırılabilmektedir. sol liberalizmde; park, bahçe, doğal alanların kamulaştırılabilir. sosyal adaleti, sosyal eşitlikle sağlayabileceğini savunur. bu sebeple, azınlık gruplara pozitif ayrımcılık uygulanarak sosyal adaletin sağlanması gerektiğini savunur.

  sol liberalizmde azınlıktaki grup pozitif ayrımcılığa tutulduğundan, bu durum liyakatin önüne geçebilir. bundan ötürü de klasik liberalizm ile sol liberalizm neredeyse birbirine zıt görüşlere dönüşebilir.

 • liberalizm ilk defa adam smith'in kaleme aldığı 'ulusların zenginliği' kitabında geçer.
  ana temelleri düşünce,ifade,basın özgürlüğü ve serbest ticarettir
  liberalizm;faşizm ,komünizm ve sosyalizme kesinlikle karşı çıkar
  liberalizme göre esas olan toplum veya devlet değil bireydir ve birey başka bir insan veya kurumdan izin almadan mutlak bir özgürlükle yaşamalıdır buna en ufak gölge düşüren her kurum despottur
  sosyal devlet(bu anlayışta devlet toplum refahını artırmak için ekonomiye müdahale edebilir) anlayışı ile zıt bir anlayışa sahiptir bu anlayışı despotluk olarak görür
  bireyler devlet için değil devlet bireyler içindir anlayışı vardır
  ekonomide işçi istediği yerde çalışır tüketici istediği yerden alışveriş yapar şirketler arası düzeni ise devlet değil rekabet ortamı düzenler piyasa ekonomisi "laissez faire laissez passer"(bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler dünya kendi kendine de gider)sözüyle de özetlenebilir
  liberalizmde bir vatandaşın fakir veya sağlık sigortasının olmaması devleti ilgilendirmez devlete göre her vatandaş eşittir ve bir vatandaşın şartlarını iyileştirmek için diğer vatandaştan bir şey alınamaz
  sabit bilgi youtube kanalına teşekkürler

 • liberal devlet, devleti veya toplumu değil bireyin kendisini temel alır birey herşeyden üstündür liberalizme göre herhangi bir olayda toplumun yararına olacak şey değil bireyin kendisine yararı olacak şey seçilir

 • bireyselciliği savunur. aslında bugüne baktığımızda her insan biraz liberaldir.
  ama reklam olsun diye milliyetçiliğe (ırkını, ülkesini,bayrağını savunuyor gibi görünmeye günümüzde milliyetçilik deniyor ama gerçek anlamı farklıdır) kayıyor çıkar konusu olduğunda yine herkes liberalci oluyor.

 • insan olarak ya sistem için üreteceksin ya da sistem için tüketiceksin sistem dışında kalacak kişi yok edilmelidir

 • ali murat özdemir hacamın dibine kadar anlattığı konudur- genel kamu hukuku kitabında

 • bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. bu ifade, devlet müdahalesini, özel sektör üzerinden çekmesini ifade ediyor. bu da sınıf ayrımına yol açıyor, peki türkiye'de nasıl bu durum devlet özel sektöre müdahale etmediği gibi vergi afları ve denetimsizlikle dahada destekliyor. liberalizm kapitalizmin arka bahçesi

 • bireysel özgürlüklere dayalı dünya görüşü. temelleri ibn haldunun mukaddime eserine kadar dayanır. her ne kadar ülkemizde sağ görüş, kapitalizm ve siyasal islam ile özdeşleşmiş olsa da esasen ifade, inanç, ticaret ve basın özgürlüğü ile sosyal hak eşitliğini, adil yargılanmayı ve mülkiyet haklarını savunur.

 • #119621 ekonomi konusunda liberalizm ile ilgili viki. liberaller (ya da liberal olmayanlar) yanıtlarsa sevinirim

 • benim liberalizmin temelini öğrenmemi sağlayan videoyu bırakayım. vakti olan izler, bir şeyler kapar. buyurun efenim video

 • bırakınız yapsınlar,bırakınız geçsinler felsefesine dayanan kapitalizmin kolu.
  bireycidir. özel mülkiyeti savunur.

 • türkiyede bir an önce edinilmesi gereken düstur.tabi köküne kadar milliyetçi olan bir toplum bunu başarabilimi orasını bilemem.

 • bırakınız yapsınlar,bırakınız geçsinler felsefesine dayanan bireyin öne çıkartıldığı ekonomik sistemdir.
  özel mülkiyeti savunur.
  girişimcileri destekler onların vergileriyle devletin hizmetleri yapmasını öngörür.
  girişicimleri güçlü olan devletler, güçlü devletlerdir.