• kemalizm

  (bkz: solidarist korporativzm) hepsi tüketici olan bütün üreticiler tarafından üretim yapılması. fransız devrimi sonrası fikirlerdendir. sosyal adalet ve ekonominin düzeltilmesi anlayışına dayannır. lonca tarzı korporasyonlar ile ülkenin düze çıkartılmasını içerir. sınıf kavramına karşı çıkar. sınıftan ziyade vatandaşlık ve meslekler vardır. her bir grup ise ortak vatanın sahibidir. buna dayalı görevleri, ödevleri ve sorumlulukları ile hakları vardır. özel sermaye esastır ancak devlet belli alanlarda gruplar arası uzlaşma ve dayanışma için müdahalecidir. bugün 6 ok denilse de aslında 3 temel esasa dayanmaktadır. bunlar cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laikliktir. faşizm ile karıştırılmamalıdır. daha çoğulcu ve ılımlı bir yönetimdir. ulusun çıkarları bir sınıfın, grubun veya kişinin çıkarlarından önemlidir. herkes birbirine bağımlıdır ve uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. ayrıca (bkz: korporatizm)

 • atatürkçülük bir ideoloji değildir..bir dünya görüşüdür.

 • aslında bilindiğinin aksine bizim değil yabancıların literatüre yerleştirdiğidir. dolayısıyla atatürk ve silah arkadaşlarının ilk olarak kendilerinin lanse ettiği bir şey değildir.

  ilk lanse edilişi, emperyal güçlerin milli mücadele zamanlarında kendileri ile aynı fikirde olan, manda ve himayeyi kendilerine tanrı edinmiş saray bozuntularının aksine manda ve himayeyi reddeden, tam bağımsızlığı savununan kişiler için kullandıkları "kemal'in izinden gidenler", "kemalistler", "kemalciler" ifadesidir. sözgelimi, milli mücadele zamanlarında amasya müftüsü için de kemalist ifadesini kullanıyorlar.

  kurtuluş savaşı sırasında izmitte ingilizler tarafından kurşuna dizilen bir müslüman türkün fotoğrafın arkasında aynen şu cümle yazılıdır: "execution of a kemalist turk at izmid" yani "izmit'te bir kemalist türk'ün idamı." detay

  30-31 ders kitaplarında 4.ciltte türk devrimi anlatılır. orada atatürk'ün ilkeleri "kemalizm prensipleri" olarak geçiyor. 36 yılında tekinalp'in "kemalizm" kitabı yayınlanıyor. atatürk'e de sunulan bir kitaptır. dolayısıyla siyasal islamcı çevrelerin "atatürk zamanında kemalizm yoktu." ifadeleri komiktir. 37'de celal bayar mecliste kemalist ifadesini, ekonomik kalkınmalar adına inkilapları ifade ederken kullanıyor.

  milli mücadeleden sonra çağdaş devrimler gerçekleştirilirken akıl ve bilim ışığında bir ülke kurulurken tüm devrimlerin genel adında bu ibare vardır. fakat diğer doktrinlerle karıştırılmaması gerekir. tek düze doktrin olarak nitelendirmek abesle iştigaldir. kemalizmi diğer -izmler ile bir tutmak isteyenlere atatürk'ün kendisi "donarız kalırız çocuklar." ifadesi en güzel örnektir. (bkz: yakup kadri karaosmanoğlu)

  atatürkçülük kavramı ise 54 yılında karşımıza çıkıyor. dp döneminde...
  seçimlerinden önce kullanılan ifadedir. en ilginç tarafı ise chp'de bu kavrama riayet etmiştir. atilla ilhan bu konuda önemli bir yazısında şunlar söylüyor, "adını 20li yılların (ateş, barut ve kan) emperyalist öfkesinden almıştı. o müdafaa-i hukuk mücahididir ki, aynı zamanda türkçü ve antiemperyalist, bolşeviklerle de dosttur. atatürkçü deyimi bir kere gazi mustafa kemal paşa, atatürk olduktan, daha ilginci, ebediyete intikal ettikten sonra ortaya atılmıştır. kemalist aynen mustafa kemal paşa gibi türkçü, antiemperyalist ve solcudur. atatürkçü ise batıcı, komprador/kapitalist ve liberaldir. anadolu ihtilalini yaşamış olanlar kemalistler idi. onu ilkel, tek yönlü bir irtica düşmanı laikliğe indirgeyenler atatürkçülerdir. yani gazinin söylemini de, eylemini de sürekli tahrif eden, unutturan ve yozlaştıranlar.

  benim için kemalizm, içerisinde akılcılık, bilimsellik, bağımsızlık, çağı yakalama, modernizm, sekülerizm ve sarsılmaz türk benliği olduğu için hiç bir zaman çağ dışı kalmayacak ve sürekli kendini yenileyebilecek, türkiye cumhuriyeti'nin kurucu kadrosu olan, devlet yıkılmadıkça söküp atılamayacak olan bir ideolojidir.

 • bence en güzel tanımı uğur mumcu yapmıştır.

  atatürkçülük, kısaca ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demektir. atatürkçülük, özetle antiemperyalist bir kurtuluş savaşını başlatan ve sürdüren bir eylem ve öğretidir. uğur mumcu

  not: atatürkçülük ve kemalizm literatürde aynı anlamdadır.

 • '' öteki gündem - 23 kasım 2014 (atatürk ve din politikaları) '' youtube dan bu yayını izleyen var mı? bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?