• kanuni sultan süleyman

  1494-1566 yılları arasında yaşamış asıl ismi
  1. süleyman olan 10. osmanlı padişahıdır
  46 yıl ile en uzun süre hüküm süren padişahtır ve toplam 13 kez sefere çıkmıştır. avrupada the magnificient (muhteşem) lakabı ile anılır.
  1. selimin oğlu ve 2.selimin babasıdır.
  2.osmanlı halifesi olan kanuni aynı zamanda 89. islam halifesidir.
  kendinden önceki 9 padişahın kararlarını bir araya getirerek kanunname yayınlamıştır

 • sanat ve edebiyat ile de uğraşmıştır. şiirlerinde kullandığı mahlas muhibbi'dir.

 • (1494 - 1566)
  89. islam halifesi nam-ı diğer "muhteşem süleyman" 46 yıl görev yaptığı süresiyle tahtta en uzun süre kalan padişah olmuştur. görevinin 10 yılını seferlerde geçirmiş 6.557.000 km² olarak devraldığı osmanlı topraklarını 14.893.000 km²'ye ulaştırmıştır.

  kazandığı savaşlar:
  belgad'ın fethi
  rodos'un fethi
  mohaç muharebesi
  alman seferi
  ırakeyn seferi
  boğdan seferi
  budin kuşatması
  estergon kuşatması
  safevi savaşı
  nahcivan seferi
  zigetvar kuşatması

 • bilinen ansikleopedik bilgilere ilaveten şahsi görüşüm olarak şunları söyleyebilirim: şahsımca başarılı olmasındaki en büyük etkenler şehzade iken tahtta rakibinin bulunmaması, devlet hazinesinin ağzına kadar dolduğu vakitte tahta geçmesi, 1. selim'in arkasında bıraktığı güçlü bir devlet yapılanması ve padişah otoritesi, güney ve doğu ile olan ilişki sorunlarının genel hatlarıyla 1. selim döneminde çözümlenmiş olması, güçlü bir donanma sistemi sayesinde tahta geçmesi, casus ağının kaliteli bir şekilde yapılanmış olunması vb. şeklinde diyebilir ve daha da uzatabiliriz. fakat kendisi devletin zirve noktasına ulaştıran kişi olarak görülse de şahsımca öyle değildir ve kendisi pek çok başarılı kararın yanında pek çok da başarısız kararın mimarıdır ayrıca, devleti duraklama devrine sokan bir sultandır(ben bunu tıpkı bir logaritmik eğri gibi düşünmekteyim evet döneminde güzel ilerlemeler ve zirve[peak] noktasına ulaşılmıştır ama bunun olması zaten kaçınılmazdı. kendisi yukarı doğru giden bir devlet-i aliyye gelişmesini üstel fonksiyondan logaritmik bir fonksiyona çeviren insandır şahsen.). bunun için pek çok sebep sayılabilinir bence: saray içi(hem harem içi hem de harem dışı) entrikaların güç kazanma savaşına çevirecek bir ortama dönüşmesi, yasaları kendi şahıs çerçevesinde esnetmesi, ilk kapitülasyonların verilmesi(dönemine göre avantajlar getirmesine karşın uzun vadede zararlar getiren ilk süreçler), tahta başarılı bir varis geçirmemesi, askeri yapılanmada reformları takip etmede geri kalma, komutan vb. paşalar hakkında çeşitli yanlış uygulamalar, vb. şeklinde başlayabilir ve dahasını da ekleyebilirim. bunlar major sebeplerin oluşmasına zemin hazırlayan minor sebeplerdir şahsımca ve bu da duraklama sürecini getirmiştir ki devletin duraklamasının diğer sebepleri ayrıca başka başlıklar altında değerlendirilebilinir.

 • benimle aynı gün doğmuştur.
  ilber ortaylının yazdığı kanuni sultan süleyman kitabını okudum.

 • "muhibbi" mahlasıyla şiirler de yazmıştır.
  en bilinen beyti:
  halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
  olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

  diğer şiirleri için muhibbi şiirleri

 • osmanlı padişahı , batıda muhteşem süleyman doğuda kanuni sultan süleyman olarak bilinir. osmanlının zirve döneminin padişahı ve düşüşün başladığı dönemin padişahı . 46 yıl padişahlık yapmıştır. ölünce yerine 2.selim geçmiştir