• islam

    normalde dine eleştiri yapardım (ki hadislerden islam tarihine kadar geniş kapsamlı bir eleştiri geliyor, bekleyin) ama bu sefer yapmayacağım. bu sefer tanım yapacağım, bu sefer bir anlayışı eleştireceğim.

    tanım: mezarlıklarda okunması için gönderilen din

  • buraya tartışmaya mahal vermeyecek kadar objektif şeyler yazılmadığı sürece sözlük kurallarına aykırı olduğunun farkında olarak yazı yazalım lütfen.
    mükemmel olduğu iddia edilen bir din. -her zaman söylenen bir söz vardır "mükemmel olan müslümanlar değil islamdır" şeklinde- kendinden önce gelen iki semavi dini de kabul ediyor -hıristiyan ve musevilik-. dünyanın görece fakir ve gelişmemiş ülkelerinde inanılan bir din. -düşünün yani türkiye en iyi ülkelerden-.