• hz. muhammed

  islam inancına göre yalnızca insanlara değil tüm canlılar alemine gönderilen son peygamber.
  ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (enbiya/107)

 • son peygamberdir.
  hareketleriyle davranışlarıyla insanlara örnek olmuş bir kişiliktir.
  diğer dinlerin devamı olan kuranı allah cebrail aracılığıyla hz muhammede göndermiştir.

 • müslümanların lideridir.

 • tüm kavimler için gönderilmiş hatta gelecek son peygamber. kısacası merhamet sevgi abidesi bir insan.aynı zamanda hakaret edilmemesi gereken en büyük insan.hz muhammed sav benim önderim mustafa kemal atatürk te komutanımdır.bu dönemlerde ayrıştırmak için çok fazla kıyaslama yapılıyor ve bu kıyaslama ülkeyi bölmek için araştırmayan insanların aklına empoze edilerek yapılıyor.hz muhammed sav i tanımak için hadisleri ve siyeri nebi yi okumak en iyisi.

 • i̇slamın kurucusu, son peygamberdir. rahmet peygamberi de denilir.

 • bence dünyada gelmiş geçmiş en çok ismi anlilan insandir.

 • italyaya gittiğimde dünyaya yön vermiş ilk 3 insan içerisinde sıralanırsa 1. sıradadır denmişti.

 • kesinlikle en zeki insanlardan biri, bir çok insanı inandırması kolay değil. o zaman bir çok peygamber iddiasıyla insan arasından sıyrılıp liderliği ele alması hele benden sonra kimse gelmeyecek demesi harika

 • âdeta yürüyen kur'an. onu anlatmaya benim kelimelerim yetmez. her davranışında huzur, bereket, sağlık ve ilim vardır. dünyaya yön vermiş isimlerden biri.

 • dünyayı değiştiren 100 kişi sıralamasında 1. sıradadır. ayrıca en büyük sosyalist hareketi başlatan isimdir.

 • islam'ın son peygamberi, yaşantısı ve getirdiği kurallar ile tüm insanlığa örnek olmuş, yaratılmışların en güzeli.

 • rica ediyorum başlık açarken önceden bu başlık açılmış mı diye bir araştırın
  (bkz: hz.muhamed)

 • islama göre son peygamberdir. müslümanlar adı söylendiğinde salat ve selam getirir. devrimcidir ancak sosyalist değildir. sosyalizm için sınıfların olması gerekir (işçi, köylü, proletar vs.) ve bu sınıfların üretim araçlarını eline alması, mülkiyetin kaldırılması ya da çok sınırlandırılması gerekmektedir. ortak mülkiyet ya da mülkiyetin kaldırılması islama terstir. ayrıca sosyalizmin anladığı şekilde sınıfları kabul etmez. inananlar ve inanmayanlar vardır. onların da alt kategorileri vardır. sosyalizm ise diyalektik yöntem ile tarihe ve olaylara bakar. yani köleler ve efendiler çatışır ardından feodalite doğar. feodaller ve burjuva çatışır. kapitalizm doğar. burjuva ile proletar çatışır ve sosyalizm doğar. islam'ın yayılması ise farklıdır. tüccar müslüman ile köylü müslüman kardeştir. çatışmaları sınıflar ile açıklamaz.
  sosyalizm köleliği kabul etmez. islam'da ise bu yerine göre vardır. ancak azaltılmasına ve bitirilmesine yönelik tedbirler vardır. öte yandan kölelik islam olmayanların, islam olanların yanında yaşayarak dini ve müslümanları tanıması ve dine girmesi için bir araçtır. batı kavramlarının aksine köle islamda eşya değildir. hakları vardır. burayı yanlış anlamamak gerekir. topluma kaynaşmak için bir geçiş dönemidir.
  sosyalizm aklın merkeze alındığı bir sistemdir. metotları farklıdır. islam ise akla uygun olmakla beraber vahyi merkeze alır. merkezden kasıt kuran'ın merkeze alınmasıdır. ilk metot kuran'a gitmektir. bu da vahyin merkeze alınması demektir. temel metotları yönüyle de ikisi birbirinden ayrılır.
  bunun gibi yığınla fark vardır. neticede islam bir dindir (hayatın her alanına karışma iddiası olsa da). sosyalizm ise bir ideoloji ve yaşam tarzıdır.
  benim için ise hz. muhammed, rasulullahtır. hz. denmesi sonradan bir saygı ifadesi taşıması içindir. doğru söylenişi muhammed s.a.v. şeklindedir. allah bizi ona komşu etsin.

 • allahümme salli ala muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed. o ne güzel bir peygamber, onu yaratan ne güzel bir yaratıcı... bu nasıl güzel bir başlık

 • bütün peygamberler gibi o da devrimcidir. dönemin yönetici grubuna karşı bir mücadele yürütmüştür.bu mücadelenin özünde zulüm, faiz vb. unsurlar vardır. allah bize rahmet etsin

 • @maryjane çok tatlısın kardeşim, sadece bunu yazmak istedim.
  bu başlık kelimelerle izah edemeyeceğim, yetemeyeceğim, yetinemeyeceğim bir viki istiyor. sadece sahabeler gibi diyebilirim ki anam babam sana feda olsun ya resulullah

 • hz muhammedin davası sosyalizme çok yabancı değildir. islamda mülk şahısların değil, allahındır. zenginler allahın emanetlerini (mülkü) fakirlerle paylaşmak veya onlar için harcamak zorundadır.

  müşriklerin en önemli tanrılarının anlamları şu şekildeydi:
  lat: otorite
  menat: para
  uzza: güç

  müşrikler, para, güç ve otoriteyi tanrılar olarak kabul ederek, fakirlerin zenginleri, güçlüleri, ve otorite sahiplerine dini bir saygı duymalarını da öğütlüyorlardı. çünkü bu özellikler kendilerinde vardı ve güçlerini bu inançtan alıyorlardı. halk paraya, güce ve otoriteye taparsa bunlara sahip olanlara hizmet kutsal bir görev olarak görülürdü.

  hz muhammet bu anlayışı reddederek eşitlik ve adalet üzerine bir inanç önerdi. bu öneri ilk olarak ezilen kesim olan, kadınlar ve köleler tarafından benimsendi. ilk şehitler de kadınlardan ve kölelerdendi. kitapta kadın haklarını eskiye göre "nispeten" genişletti. ( günümüzde bu hak artışı ne yazık ki zamana göre geride kaldığından eleştirilere sebep olmaktadır) kitapta hür insan övülmüş, kölelik aşağılanmıştır. köleler ayaklanmaya teşvik edilmiştir.

  müşrikler ve müslümanları savaşa iten asıl etken, bir bakıma burjuva ile fakir halk anlaşmazlığıdır. bu açıdan sosyalizme benzer bir hareket olarak görülebilir.

 • aklıma takılan şeylerden biri de şudur. hiç çekinmeden, yani demek istediğim anlamını özümsemeden, ayetlerden örnekler veren, hadislerden bahseden siyasilerimiz hiç hz. muhammed'in evinin görselini incelemiş midir? ne kadar sade ve mütevazi bir yer olduğunu göreceklerdi halbuki. saray mı? hayır hayır, sade bildiğimiz bir ev.

 • fazla abartılan ve olmadığı kadar iyi bir insan gibi gösterilen insan .

 • müslümanlara göre gönderilen son peygamber ve büyük insan.

 • islam peygamberidir