• genelge

  benim anladığım kadarıyla genelgeler bir iç düzen sağlayıcıdır. örneğin bir bakanın genelgesi onun astlarını bağlar ve kararların yorumunu ve uygulanmasını sağlar.
  (bkz: kemal gözler)'in makalesinden alıntı yapacağım. ilgili makale

  2. genelge nedir?
  hukukçu olmayan okuyucularım için bilgi vereyim:

  idare hukukunda genelge hiyerarşik amirlerin, özellikle bakanların, sahip oldukları hiyerarşi gücüne dayanarak astlarına, onların uygulamakla yükümlü oldukları kanun hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması konusunda verdikleri emir ve talimatlardır. bunlar da yönetmelikler gibi genel ve soyut niteliktedirler. ancak yönetmeliklerden farklı olarak, yeni bir kural koymazlar. kanunlarda bulunan kurallara yeni bir şey eklemezler. yaptıkları tek şey zaten mevcut kanun hükümlerini açıklamak, yorumlamak ve bunların nasıl uygulanacağını göstermekten ibarettir.

  kısacası genelge, bir bakanın kendi personeline verdiği bir emirdir. bakanı ve emrin muhatabı olan personel dışında kimseyi ilgilendirmez. genelgelere vatandaşların hakları ve ödevleriyle ilgili bir hüküm konulamaz. zaten genelgeler, vatandaşlara hitaben değil, memurlara hitaben yazılır. genelgeler, vatandaşların haklarını ve ödevlerini ilgilendirmediği için de resmî gazetede yayınlanmazlar. keza genelgeler, birer icraî işlem değil, iç düzen işlemi oldukları için bunlara karşı idarî yargıda iptal davası da açılamaz. açıkçası genelgenin kendisi bir hukuk kuralı değildir. zaten genelgelerin metinleri de, format olarak, kanun, kararname ve yönetmeliklerde oluğu gibi madde madde değil, düz bir metin olarak kaleme alınır