• fuzuli

  Uygulanmış Filtre Sadece Beğenilen vikiler

  türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden fuzuli, asıl adı mehmet. (1480-1556) yaşamı bağdat-kerbelada geçmiştir. ıraktaki türk kültürünü yaşatmıştır. fuzuli mahlasını almasındaki sebebi ise kendisini gururdan, kibirden, büyüklük taslamaktan soyutlama isteğidir. söylediği sözler ise divan edebiyatının önemli eserleri olmuştur.

  mey biter saki kalır, her renk solar haki kalır, diploma insanın cehlini alsa da hamurunda varsa eşeklik, baki kalır sözü fuzuliye atfedilse de ona ait değildir.

 • selâm verdim rüşvet değildir diye almadılar.
  hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler.
  gerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar ama bütün sorduklarıma hal diliyle karşılık verdiler.

 • döneminin en iyi divan şairlerinden biridir. su kasidesi en meşhur eserlerindendir. hatta burada bulunan bir beyit beni çok etkilemişti. diyor ki;

  dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
  kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su
  günümüz türkçesiyle;
  dostlar, şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımdan kase yapın ve onunla sevgiliye su sunun.

  bu beyitte ilginç olan şey şu; bu şair hatırladığın kadarıyla çölde yaşadığı için su sıkıntısı yaşıyor ve peygamber aşığı. beyitte kast ettiği şey "ben peygamberin elini öpme arzusuyla ölürsem eğer benim toprağımdan kase yapıp onunla yâre yani peygambere su verin" bu şekilde peygamber suyu içeceği zaman kaseyi tutacak ve peygamberin eline temas etmiş yani öpmüş olacak. ben çok etkilenmiştim bunu düşünmesi bunu aruz ölçüsüyle yapması falan beni çok etkilemişti.

 • tarihte bugün vefat etmiş büyük şair. ruhi ile atışması sürekli aklımdadır.

  ruhi: ya fuzuli dostum şu cennet gibi bahçenin şu güzel çiçeklerin içinde şu gözalıcı işlemeli duvarların dibindeki o uyuz it'i görüyormusun?

  fuzuli: görüyorum ya ruhi?!

  ruhi: işte o it bu sarayda fuzuli!

  atılan taşı tekrar gediğine koymak için bir an düşündükten sonra;
  fuzuli: doğru söylersin ya ruhi...
  sıkacaksın şu itin boğazını çıkacak içinden ruhi!

 • asıl adı mehmed bin süleyman olan türk şiirini ve edebiyatını önemli ölçüde etkileyen divan edebiyatı şairidir. nefsini yüceltmemek, kibir ve gurur yapmamak için şiirlerinde "boş, gereksiz, yersiz" anlamına gelen "fuzuli" mahlasını kullanmıştır.leylâ ile mecnun bilinen mesnevilerinden bir tanesidir.

 • selam verdim rüşvet değildir diye almadılar .
  lafıyla tanıdığım ve sevdiğim ne yazık ki şiirlerini pek anlayamadığım büyük şairlerdendir.

 • fzl kökünden gelen fuzuli; yersiz, gereksiz; fazlalık anlamında gelmektedir. fazla kelimesi de aynı kökenden gelir.