• felsefi sorun

    intihar konusu felsefe tarihi boyunca düşünürlerin ilgisini çekmiş, katı bir şekilde intihara karşı olan ve lanetlenmesini isteyen düşünürlerin yanı sıra, onu savunan ve olumlu değerlendiren düşünürler de olmuştur. platon, aristoteles, epikür, kant intihara karşıdır, buna karşılık zenon, stoacılar, seneka, montaigne, hume, intiharı savunur.intihar sorununu felsefenin merkezî bir konusu olarak ele alan düşünür, varoluşçu albert camus olmuştur. ona göre "tek felsefi sorun intihardır". camus bu sorunu, yaşamın yaşamaya değip değmediği sorunsalı üzerine kurulu olarak ele alır. ancak bu camus'u bir intihar savunusu yapmaz. sisifos söyleni adlı kitabında camus, intihar ve saçma kavramları bağlamında yaşamı değerlendirir.


    "hayat aslında yaşamaya değmeyecek kadar saçmadır, ancak bununla birlikte yaşamak gerekir" der. albert camus