• dijital aktivizm

  dijital aktivizm nedir?

  geçmişte toplumu ilgilendiren olaylara ve sorunlara ancak bilgiye erişim imkânı olan belirli bir kesim tepkisi gösterebilirken günümüzde teknolojik gelişimlerin ve internetin de yaygınlaşması bir sonucu olarak, kısmen de olsa insanlar kendi düşüncelerini ifade edebilir ve tepkisini ortaya koyabilir hale gelmiştir.

  dijital aktivizm de internet üzerinden gerçekleştirilen bir takım eylemlere katılma veya politik, sosyal bir durum için kişilerin düşüncelerini ifade etmesi olarak tanımlanabildiği gibi bunlar; internet üzerinden gerçekleştirilen bir imza kampanyasına katılma, retweet etme, hashtag oluşturma gibi yöntemlerle yapıldığı gibi, yalnızca internet veya sosyal medya üzerinden tepki göstermekle yetinmeyip eş zamanlı olarak sokağa da çıkan kitleler de mevcuttur.

  ancak şu durum yadsınamaz bir gerçektir ki; yeni iletişim teknolojilerini gelişiminin ve yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, internet ve diğer sosyal ağlar, bloglar, akıllı telefonlar ve diğer yeni teknolojik iletişim araçları toplumsal hareketlerin meydana gelmesinde oldukça aktif yer almaya başlamıştır.

  hatta sosyal medya üzerinden gösterilen tepki ve eylemler de sokak gösterileri ve toplu yürüyüşler kadar hatta bazı durumlarda daha fazla etki yarattığı gibi dijital aktivistlerin yaptıkları eylemlerin toplu yürüyüş ve eylemlerden çok daha etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalarda bulunmaktadır. elbette durumun arkasında sosyal medyanın etki gücü ve geleneksel medya kuruluşlarının baskılanmasının da büyük oranda payı bulunmaktadır.

  özellikle artık günümüzde sosyal medya paylaşımları, sesli veya görüntülü internet yayınları, podcast ve benzer araçlarla kitlelere ulaşmak, organize olmak hatta fon toplamak için dijital aktivist çalışmalar daha büyük bir rol oynamaktadır.

  aktivizm ve dijital aktivizm