• çiftçi

    çiftçi yiyecek ya da hammadde elde etmek için hayvan yetiştiren ve tarımla uğraşan kişidir. terim genellikle tarla bitkileri, meyve bahçeleri, üzüm bağları, kümes hayvanları ya da diğer çiftlik hayvanları alanlarının bazı kombinasyonlarını birlikte yapan kişiler için kullanılır. bir çiftçinin kendi çiftlik arazisi olabilir veya işçi olarak bir toprak sahibinin toprağında çalışabilir. gelişmiş ekonomilerde bir çiftçi genellikle bir çiftlik sahibi iken, toprak sahibinin toprağında çalışan kişiler rençper, çiftlik işçisi ya da ırgat olarak bilinir.

  • geçimini toprağı ekip biçerek sağlayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimse. rençper. kelimenin kökeni farsça 'cuft(eş, çift koşulan öküz)' kelimesinden dilimize geçmiştir.