• çapa

    tarlada, bahçelerde toprağı işlemek, kazmak için kullanılan, ağaç saplı, keskin ağızlı, demirden yapılmış kazı aracı. toprağı hareketlendirmek, havalandırmak, taşımak ve karıştırarak altını üstüne getirmeye yarayan eski ve çok yönlü bir tarım aracıdır. tarımda çok önemli bir yeri vardır ve verimlilik için büyük önem taşır. çapa sayesinde toprak havalandırılarak, etrafındaki yabani otlar temizlenerek kökün verimliliği arttırılır. bu konuda eskilerin yaygın kullandığı 'iki çapala bir sula' sözü çapanın önemini belirtmektedir.
    ayrıca denizcilikte çapa, çıpa, demir, lenger olarak bilinen bir deniz taşıtını istenilen bir yerde sabit tutmak için suyun dibine bırakılan kollu, uzun zincirlere bağlı metalden alet anlamına da gelmektedir. bunlara ek olarak çapa istanbul'da avrupa yakasında bulunan bir semt adıdır.