• bilişim suçları

  5237 sayılı türk ceza kanununda düzenlenmiş olan bilişim suçları şunlardır:

  tck m. 243, bilişim sistemine girme suçu,
  tck m. 244, sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
  tck m. 245, banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu,
  tck m. 245/a, yasak cihaz veya program kullanma suçu,
  tckm. 135, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
  tck m. 136, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu,
  tck m. 138, verilerin yok edilmemesi suçu,
  tck m. 124, haberleşmenin engellenmesi suçu,
  tck m. 132, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu,
  tck m. 142. bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu,
  tck m. 158. bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu.