• anayasa

    örgütlenmiş bir toplumda devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında en önde gelen yasa.

    türkiye cumhuriyeti anayasası için değişmeyen ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddeler de vardır.

  • türkiye'deki gelişmeleri cumhuriyetten öncesine dayanır. sened-i i̇ttifak'a kadar uzanmasına rağmen "şekli" anlamda ilk anayasa 1876'da kabul edilen mithat paşa'nın hazırladığı "kanun-i esasi"dur. sırasıyla 1921 (teşkilat-ı esasi), 1924, 1961 kullanılmıştır. günümüzde ise 1982 anayasa'sı kullanılmaktadır. 1961 anayasa'sı ise en demokratik ve insancıl anayasa sayılır.

  • kazuistik olanı vardır, olmayanı vardır
    kullanılanı vardır kullanılmayanı vardır
    bazen delineni bile vardır