• ahlaklı olmak için din gerekli midir

  ( bu başlığı dini degerlere saygısızlık olarak algılamayın lütfen! medeni bir şekilde fikirlerimizi belirtebileceğimizi düşünüyorum. )
  dinler 19. ve 20. yüzyıl'a kadar insanları bir arada tutmada ve toplumsal düzeni ve adaleti sağlamada etkili oldukları inkar edilemez. 19. yy itibariyle insanlar'ın dine bağlılıklarının azaldığı ortada. bunun sebebini liberalizm, hümanizm, komünizm gibi düşüncelere bağlı olduğunu düşünüyorum. yani modern dinlere. bu düşünce akımlarının yayılması; küreselleşme, bilgiye daha kolay erişim ve farklı milletlerin etkileşiminin artmasının sonucudur. dinsizlik arttıkça devletler ve toplumlar adaleti farklı yolla tesis etme yoluna gittiler. şeriat'ın yerini anayasa, engizisyon'un yerini mahkemeler aldı. peki insanlar 200 yıl öncesine göre daha mı ahlaklılar? yoksa daha mı ahlaksızlar ? benim düşünceme göre dinlerin insanların ahlaklı olması üzerinde bir etkisi olsa da tamamen buna bağlı olduğunu düşünmüyorum. sonuçta hapishanede ki insanların yüzde doksan'ı belki daha fazla dindar insanlar oluşturuyor. kaldı ki 200 yıl önceki din anlayışı ile günümüzdeki din anlayışı bile çok farklı. her insan doğuştan ahlaklıdır, bu insanın fıtratında vardır. insanların bu doğuştan gelen özelliğini kaybetmemesi için eğitim şarttır, insanların cehaletten kurtarması şarttır. eğitimin olmadığı bir yerde ahlaktan bahsetmek anlamsızdır.

 • basit bir şekilde değildir diyorum tartışmaya açık değil.

 • bu sorunun cevabını bulmak için çok basit başka bir soru daha sormak yeterlidir. tüm dinsizler ahlaksız mı?

 • ahlakı toplum belirler. çoğunlukta hangi insanlar varsa o insanların doğru buldukları davranışlar ahlaka uygun kabul edilir. bu haliyle ahlak bir din gibidir zaten.

 • dine çok uzak bir insansım ama ahlaksız değilim. din kimseyi ahlaklı yapmaz, önemli olan kişinin ailesinden aldığı eğitim ve kendini eğitmesi. tartışmaya açık bir konu olduğunu düşünmüyorum.

 • bence ilk önce "ahlak nedir?" sorusunu tartışmalıyız.

 • insanlık ile dini inanç farklıdır. dini inancı olmayan biri dini inancı olan biriden daha ahlaklı olabilir.

 • hayır , bence gerekli değildir.

  çünkü eğer ahlak sisteminizi bir dine , inanca bağlarsanız bu sizin o inanç olmadan ahlaksız birisi olduğunuzu gösterir. yani sizin bir değeriniz kalmaz.

  eğer ahlak dine bağlı bir kavram olsaydı ortalıkta gezen bütün tecavüzcü , gaspçı , hırsız kişilerin ateist vs. olması lazımdı. ('ama onlar gerçek ... değil ki.' demeyin lütfen.)

  ahlak tüm bunların ötesinde onur , karakter , şeref meselesidir. ailenin de etkisi büyüktür.

 • japonya örneği üzerinden değerlendirecek olursak halkının çok büyük bölümünün (%65 gibiydi yanılmıyorsam) ateist olmasına karşın insanlardaki değer anlayışı ve utanç duygusu (harakiri/seppuku) başka bir boyuta taşınmıştır adeta. bütün bunların sonucunda da ahlak üst seviyededir genel olarak(tabii ki bu önerimi terse çıkaracak örnekler de rahatlıkla bulunabilir. ne demiş yazar; istisnalar kaideyi bozmaz).

 • ahlaklı olmak için tek gerekli şey saygıdır. önce kendine saygı duymalısın sonra etrafındaki tüm canlılara. böylece yalansız, kavgasız bir dünya oluşabilir belki.

 • dinle gelen ahlak gerçek ahlak değildir, güvenilir de değildir. bu kafasına silah dayanmış birisinin hareketlerine benzer, silah orada olmasa hiç yapmayacağı hareketleri yapması onun öyle olduğu anlamına gelmez. din de korkutarak insanları başka şeyler yapmaya yönlendirir.

 • kişiye göre farklılık gösterir diyerek farklı bakış açısından bakacağım. bazıları kendini eğitecek fırsatı bulmuş olabilir , bazılarının ailesi iyi eğittiği için ahlaklı insanlar olabilir.
  -peki hiç şansı olmamış insanlar? ya da hayatında başaracak hiçbir şeyi olmayan insanlar? inanmak bir ihtiyaçtır. kimileri daha çok hisseder içindeki boşluğu. aslında bence herkes içinde bir boşluk hisseder. din ile doldurursan ve o din sana ahlaklı, yardımsever, saygılı, hoşgörülü olmanı söylüyorsa sen de o kurallar çerçevesinde yaşamayı öğrenirsin. yani din seni olduğundan daha iyi bir insan haline getirebilir doğru yönlendirmeler kaidesiyle.
  -tabi benden önce yorum yapan insanlara karşı çıkmıyorum. benim de çok ateist, deist arkadaşlarım oldu. bu arkadaşlarımın topluma ve çevreye karşı fazlasıyla sorumlu davrandıklarını ve kişisel sınırlara da saygı gösterdiklerini söyleyebilirim. insanları sınıflandırmada tek kriter iyi veya kötü olmalarıdır. kime göre iyi kime göre kötü orası bambaşka bir mesele...

 • hiçbir dine inanmayan tandıklarıma bir dine inanan çoğu tanıdğımdan daha çok güvenirim dinle ahlakın alakası yok

 • ortaokul hayatımı 'sübaneke'
  lise hayatımdaki sınavları da ezbere dayalı sistemle ortalama 4 gelen bi insanım .
  din gerekli ama cahilden değil tahminen tanıdığım 4 tane imam hatip mezunu da ateist :) !
  ahlak tuvalet eğitimi gibidir. bana göre içinde varsa iyi yoksa kötüdür.

 • din, güzel ahlakı bulmak için bir yol gösterebilir. ama din olmadan da insan ahlaklı olabilir. yetiştirilme şekli burada önemlidir.

 • islamiyetten evvel insaniyeti öğrenmeli insanlar, sonrası için herşey çok kolay...

 • din kendi çıktığı zamana bakılarak toplumsal ahlakın ve neyin yanlış neyin doğru olduğunu gösteren, bir düzen varlığını temsil eden kurallar bütünüdür. buradan çıkacak anlam o zamanın ahlaki değerler din üstünden temsil edilmiştir ve bu ahlak sorgulanması halinde sizi toplum dışına itip ahlaksız olarak göstermiştir. bunu sorgulamanın en bilindik yolu kadınlar ergenlik dönemlerinde adet görmeye başladıktan itibaren evlendirilebilir din bunu ahlak dışı bulmazken yeni düşünce ve fikirler bu durumu ahlak dışı bulmaktadır. her iki tarafın savunması ucu açık ve başka soruları peşinde getirir. o yüzden tarihi devirlerine göre yargılamak en iyi bakış açısını bize kazandırır. ahlak için gerekli olan tek şey iyi bir vicdandır.

 • hayır gerekmez, ahlak doğuştan ve sonradan edinilen davranışlarımız, karakterimizdir. din sadece ahlakımızı şekillendirebilir.

  başlıkta ''iyi ahlak için din gerekli mi?'' şeklinde sorulmak istendi sanırım. bunun cevabı da iyiliğin ne olduğu ile alakalıdır.

 • gerekmez, ahlak doğuştan da gelmez. geçmişte bakarsak insanın büyüdüğü çevrenin ahlak anlayışını oluşturduğunu düşünebilirdik ama günümüzde kitaplara internete ve bilgiye erişim çok daha kolay olduğu için ahlâk ne doğuştan ne büyüdüğü çevreden gelir yine insanin kendini geliştirmesiyle alakalıdır zannımca.

 • dinler, topluma güzel ahlak getirme iddiasıyla ortaya çıkarlar. bunu ne derece başardıkları tartışma konusudur. din, ahlak için şart değildir. din de ahlak da felsefeden beslenir.

  ahlak bir sınavsa, din, bu sınava hazırlık kursu gibidir. kursa gitmeden de sınavda, kursa gidenlerden daha başarılı olmak mümkündür.

 • doğru orantılıdır.

 • din, ahlak için bir aracı olabilir ama tek yol değildir. "inanmayan insanlar, ahlaksızdır." şeklinde bir söylem kabul göremeyeceğine göre, ahlak için gerekli değildir.