• 19 mayıs atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı

  (bkz: 19 mayıs 1919)
  atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, her yıl 19 mayıs tarihinde kutlanan, türkiye cumhuriyeti'nin ve kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

 • herkesin 19 mayıs gençlik ve spor bayramı kutlu olsun

 • atatürk'ün, samsun'a çıkışının ve türk kurtuluş savaşı'nı başlatışının 102. yıl dönümü... başta gazi mustafa kemal atatürk olmak üzere, türk milletinin bağımsızlığı için mücadele eden atalarımızın ruhu şad olsun.
  ''ey türk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, türk istiklâl ve cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!''

 • 19 mayıs atatürkü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutluyorum

  atatürkün gençliğe armağan ettiği ve gençlik ve spor bayramı olarak kutlanan 19 mayıs 1919 tarihi, atatürkün millî mücadeleyi başlatmak üzere, samsunda anadolu topraklarına adım attığı andan türkiye cumhuriyetine kadar gelen sürecin başlangıcıydı. bu yolculuk, türk milleti için bir dönüm noktası oldu; çünkü mustafa kemal paşa, ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir türk devleti kurmanın gerekli olduğunu düşünüyordu. bu yüzdendir ki, 19 mayıs 1919, kurtuluşun başlangıcıydı. bu başlangıç, atatürkün nutuk adlı eserini bu tarihte kaleme alması ve milli mücadeleden cumhuriyete kadar yaşanan zorlu süreci anlatması açısından da oldukça önemlidir.

  19 mayıs 1919'da, atatürk'ün samsuna çıkmasıyla başlayan, türkiye'de millî egemenlik ilkesini gerçekleştirme çalışmaları, 23 nisan 1920de türkiye büyük millet meclisinin açılmasıyla fiilen gerçekleşmiş ve hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesinin 20 ocak 1921de kabul edilen ilk anayasada yer almasıyla da, hukukî anlamda güvence altına alınmıştır. böylece, türkiye'de, millî egemenlik ilkesinin gerçekleşme evreleri de tamamlanmıştır.

  1919'un zor günlerinde samsuna ayak basan mustafa kemal atatürk, milli mücadelenin bu önemli adımını gençlere ithaf etti. atatürk, gençlere verdiği önemi nutukta şu sözlerle vurgular: sözlerimi özellikle memleketimizin gençliğine yöneltmek istiyorum. gençler! cesaretimizi artıran ve sürdüren sizsiniz. siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. ey yükselen yeni nesil! gelecek sizindir. cumhuriyeti biz kurduk. onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz.

  atatürk, 10.yıl nutku ile gençliğe emanet ettiği türkiye cumhuriyetinin yücelmesi ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için genç kuşağın bedenen, ruhen, fikren, ahlaken iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmıştır. bu nedenle atatürk, gençliğin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine, spor ve sporcuya büyük önem vermiştir. milli mücadeleye başlamak, misak-ı milliyi ilan etmek ve kuvay-ı milliyeyi kurmak amacıyla; samsunda anadolu topraklarına ayak bastığı 19 mayıs 1919 gününü de, tbmm'nin 20 haziran 1938 tarihinde 3466 sayılı kararı ile gençlik ve spor bayramı olarak kabul edilmesini sağlayarak türk gençliğine verdiği önemi ortaya koymuştur.

  hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan; türk gençliğine bayram olarak armağan edilen 19 mayıs atatürkü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun!

  not: yazı alıntıdır

 • kendi geleceğini hep beraber temin edebilecek bilinçte bir ulus olmak mı?

  yoksa birilerinin sürüsü, malı, tebaası, kulu olmak mı? biat etmek mi?

  1.dünya savaşı sonunda imzalanan mondros esaret antlaşmasında, ülkede kargaşa çıkan yerlerin yenen devletlerce işgal hakkı tanınmıştı. padişah da kendi "malı" olan vatanın elinden gitmemesi için, kendi "malı" olan vatandaşların can ve mal güvenliklerini önemsemiyordu. azınlıklar silahlanmış, köylerimizi basıp, tecavüzlerde bulunmuş, cinayetler işlemiş, halkımızı esir almış... hiç önemi yoktu. vatandaşların silahları toplanacak, azınlıkların önüne aşılı pardon silahsız çıkartılacak, kargaşa önlenecekti. canını ve namusunu bundan korumak, padişahın toprak kaybetmesi riski taşıdığından "vatana ihanet" olarak görülüyordu.

  işte bu "hainlerin" silahlarını elinden alıp, kurbanlık koyun gibi elini kolunu bağlama görevi kime verilecekti? cumhuriyet gibi tehlikeli görüşlere sahip, bu yüzden de istanbul siyasetinden uzak tutulması gereken birine verilirse bir taşla iki kuş vurulabilirdi.

  mustafa kemal atatürk, tüm askeri kariyerini çöpe atmak pahasına, hatta idam edilme pahasına, 19 mayıs 1919'da çıktığı yolda, bu anlayışa son verdi. padişahın çıkarları için, bozuk para gibi harcanacak bir mal olmadığımızı, kendi kaderimizi çizebilecek basiret ve iradeye sahip olabileceğimizi gösterdi. tek kişinin ve ona biat edenlerin değil, bir liderin önderliğinde toplanmış bir ulusun egemenliği...

  19 mayıs, ulusal egemenlik, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

 • coşkuyla kutladığımız günleri görmek dileğiyle

 • herkesin 19 mayıs'ı, milli bayram olarak kabul ettiği yılları görürüz inşallah!